Welkom bij de Praktijk voor Psychotherapie

Integratie Therapie is een vorm van kortdurende therapie. Deze vorm combineert technieken uit verschillende stromingen. De meest bekende zijn: psychoanalyse, emotioneel lichaamswerk, gedragstherapie, cognitieve therapie, Gestalt, existentiële therapie, creatieve therapie, systeemtherapie, NLP, EMDR en hypnotherapie.

Ondersteuning bij:

 • Spanningsklachten
 • Angst en sombere gevoelens
 • Concentratieproblemen
 • Relatieproblemen
 • Coach- en ontwikkelingsvragen
 • Vragen rondom zingeving
 • Psychosomatische klachten
 • Problemen rondom dementie

Naast individuele begeleiding en ondersteuning aan echtparen, verzorgen wij groepstrainingen aan bedrijven en (zorg)organisaties, rondom gedrag, communicatie, effectiviteit, zingeving, samenwerking, motivatie en inspiratie. 

Integratieve Therapie is gericht op zelfsturing: je weet het, je kunt het en je doet het! Is het dan zo eenvoudig? Ja en nee. Ja, wanneer u meer inzicht krijgt op uw hulpvraag, kunt u met haalbare stapjes aan de slag. En nee, dat gaat niet vanzelf, u moet er wel iets voor doen maar daar ondersteun ik u graag in! De mens functioneert als een eenheid van lichaam, emoties, denken, voelen, gedrag, sociale en spirituele kanten. Het evenwicht van dit geheel kan gemakkelijk uit balans raken. Bijvoorbeeld door ziekte, overbelasting, onopgeloste conflicten of stress. Ieder mens beschikt echter over een natuurlijk vermogen tot verandering, heelwording en groei. Integratieve Therapie begeleidt en ondersteunt in dit proces. Het activeert het genezingsproces op bewust en onbewust niveau. 

Werkwijze. Starten met therapie is niet zomaar iets. Er is lef voor nodig om de eerste stap te zetten. Uw eerste stap zet veel in beweging. Het gaat vaak om zeer intieme zaken die u niet met iedereen bespreekt. Het is van belang dat u zich veilig voelt, dat er voldoende vertrouwen is, zodat een goede samenwerking ontstaat. In de intakefase kunnen we het probleem of de hulpvraag in kaart brengen en een behandelvoorstel maken. U bent uiteraard degene die beslist wat het einddoel gaat worden. Omdat ieder mens uniek is, en dus ook iedere klacht of probleem uniek is, wordt er een behandelplan op maat gemaakt. Dit zal de rode draad zijn gedurende de therapie. In het behandelplan leggen we vast hoe we de klachten gaan aanpakken, wat u hierbij nodig heeft en wat het einddoel is. De duur van de therapie hangt onder andere af van de aard van uw probleem, uw wensen en uw mogelijkheden, en ligt gewoonlijk tussen de 5 en 15 sessies. Gedurende de therapie zullen we regelmatig evalueren en zo nodig wordt het plan bijgesteld. 

Toepassingen. Als u overweegt om een therapeut te raadplegen dan heeft dat vrijwel altijd te maken met de wens tot verandering. Het meest waarschijnlijk is dat u het gevoel heeft dat u een probleem waar u alleen niet uitkomt. Motivatie is belangrijk om een verandering te kunnen bewerkstelligen. Vrijwel alle kortdurende klachten zijn te behandelen, met als voorwaarde dat u voldoende gemotiveerd bent om te veranderen. 

Mijn profiel. Mijn naam is Arie Berkhof (1963). Ik ben eigenaar van Ontwikkelingsbureau Mensbeeld (www.mensbeeld.nl) en ik verzorg samen met een team van gedreven professionals, trainingen, coaching en ondersteuning. Ik heb besloten om de activiteiten uit te breiden met therapie omdat ik in onze werkzaamheden vaak mensen tegen kom die ik graag net iets meer zou willen kunnen bieden. De scheidslijn tussen training en therapie is soms dun. Daarom ben ik weer gaan studeren aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. De activiteiten van Mensbeeld vinden plaats door heel het land. De Studio voor Integratieve Therapie is gevestigd in Alblasserdam. 

Tarieven en vergoedingen. De kosten per consult voor particulieren bedragen € 95,- inclusief BTW. Voor bedrijven € 125,- inclusief BTW.  Integratieve Therapie valt niet automatisch onder de vergoeding van uw basisverzekering. Een afspraak voor een sessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden, uitsluitend via telefoonnummer 078 69 329 69. Bij afzeggen van de afspraak binnen 24 uur of niet verschijnen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

Contact.  Spreek het antwoordapparaat in via 078 69 329 69 of mobiel via of meld je aan via het contactformulier.  

Studio-IntegratieveTherapie 

 • De Kreken 27
 • 2953 WH Alblasserdam
 • 078 69 329 69
 • info@mensbeeld.nl
 • www.studio-integratievetherapie.nl